อาทิตย์ 28 พฤษภาคม 2023
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการตำแหน่ง นักจัดการงานทั่ว ระดับปฏิบัติการ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการตำแหน่ง นักจัดการงานทั่ว ระดับปฏิบัติการ

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

 

"ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส"

"ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส"
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ขอเชิญชวน ประชาชน หน่วยงานราชการ นิติบุคคล และหรือผู้ที่มาติดต่อราชการ ที่เคยรับบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ "เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส" โดยการร่วมตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
สามารถตอบแบบสำรวจฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ได้ที่ URL หรือ รหัสคิวอาร์ที่แนบมาพร้อมนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ขอขอบคุณที่สละเวลาในการตอบแบบสำรวจฯ ในครั้งนี้
 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

 

"พบปัญหาแจ้งได้ผ่านแอพพลิเคชั่น Line ไม่ยุ่งยาก"

"พบปัญหาแจ้งได้ผ่านแอพพลิเคชั่น Line ไม่ยุ่งยาก"
เพียงสแกน QR Code ด้านล่างนี้ ผ่านระบบไลน์ Taffy Fondue และแจ้งปัญหา ตามขั้นตอน ครับ

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 34

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

สำรวจความคิดเห็น

คุณพึงพอใจ อบต.วังจันทร์ ด้านใด

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย