เสาร์ 20 กรกฏาคม 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean


ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

 

"ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส"

"ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส"
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ขอเชิญชวน ประชาชน หน่วยงานราชการ นิติบุคคล และหรือผู้ที่มาติดต่อราชการ ที่เคยรับบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ "เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส" โดยการร่วมตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
สามารถตอบแบบสำรวจฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ได้ที่ URL หรือ รหัสคิวอาร์ที่แนบมาพร้อมนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ขอขอบคุณที่สละเวลาในการตอบแบบสำรวจฯ ในครั้งนี้
 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

 

"พบปัญหาแจ้งได้ผ่านแอพพลิเคชั่น Line ไม่ยุ่งยาก"

"พบปัญหาแจ้งได้ผ่านแอพพลิเคชั่น Line ไม่ยุ่งยาก"
เพียงสแกน QR Code ด้านล่างนี้ ผ่านระบบไลน์ Taffy Fondue และแจ้งปัญหา ตามขั้นตอน ครับ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร ์

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร ์

บทความ อื่นๆ ...

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

สำรวจความคิดเห็น

คุณพึงพอใจ อบต.วังจันทร์ ด้านใด

ผู้เข้าชมขณะนี้

เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย