จันทร์ 23 พฤษภาคม 2022
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์


กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการอบรมและป้องกันโรคเอดส์ ในปีงบประมาณ 2565 nayanawut 7
2 โครงการรณรงค์การลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมการบรรจุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 nayanawut 6
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) nayanawut 14
4 คำแถลงนโยบายของอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ nayanawut 67
5 การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 nayanawut 50
6 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน. nayanawut 79
7 รายงานงบทดลอง ของ ศพด.หนองมะกอก ประจำปีงบประมาณ 2564 nayanawut 44
8 รายงานงบทดลอง ของ ศพด.บ้านซ่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 nayanawut 45
9 โครงการรณรงค์ การลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ประจำปีงบประมาณ 2564 nayanawut 7
10 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ ลูก nayanawut 99
11 แม่ที่ดีเป็นยังไง ? nayanawut 96
12 การสื่อสารและวิธีสร้างสุขในครอบครัว nayanawut 107
13 ความรักและชีวิตคู่ nayanawut 102
14 ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 nayanawut 6
15 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย 2564 nayanawut 489
16 การขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ nayanawut 154
17 รายงานฐานข้อูมลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลวังจันทร์ประจำปีงบประมาณ 2564 nayanawut 16
18 ฐานข้อูมลผู้สูงอายุตำบลวังจันทร์ประจำปีงบประมาณ 2564 nayanawut 14
19 ประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี 2564 nayanawut 85
20 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ การบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ nayanawut 175
21 ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 nayanawut 91
22 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2565 nayanawut 151
23 กองทุนคุ้มครองพันธ์พืช พรบ.คุ้มครองพันธ์พืช พ.ศ. 2542 nayanawut 155
24 วิถีชีวิตใหม่...ห่างไกล โควิด-19 nayanawut 268
25 การตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ nayanawut 179
26 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ จะดำเนินการมอบเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพทุกประเภท ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ nayanawut 187
27 เรื่อง ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ nayanawut 129
28 สร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด(การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว) nayanawut 307
29 ขั้นตอนการเสนอร่างกฎหมายเพื่อยกเลิกพืชกระท่อม"คุยเฟื่องเรื่องกระท่อม" nayanawut 654
30 ตารางการออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ nayanawut 450

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย