เสาร์ 9 ธันวาคม 2023
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์


กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง nayanawut 33
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ nayanawut 51
3 ประกาศเรื่องการปรับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทสามัญ nayanawut 45
4 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ พ.ศ.2566 nayanawut 51
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ nayanawut 61
6 โครงการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากรีไซเคิลประจำปี 2566 nayanawut 12
7 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน nayanawut 61
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง nayanawut 57
9 การประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อบต.วังจันทร์ nayanawut 79
10 รายงานการประชุม ศพอส. ครั้งที่ 1- 2565 nayanawut 77
11 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการตำแหน่ง นักจัดการงานทั่ว ระดับปฏิบัติการ nayanawut 361
12 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ nayanawut 81
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) nayanawut 79
14 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 nayanawut 101
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ nayanawut 80
16 "พบปัญหาแจ้งได้ผ่านแอพพลิเคชั่น Line ไม่ยุ่งยาก" nayanawut 102
17 "ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส" nayanawut 86
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 nayanawut 78
19 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 nayanawut 68
20 รายชื่อผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง nayanawut 63
21 รายงานสรุปผล การจัดทำ “โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 nayanawut 58
22 ผลการประเมิน LPA 2565 nayanawut 38
23 งดเหล้าเข้าพรรษา 2565 nayanawut 43
24 การควบคุมการบริโภคยาสูบ nayanawut 60
25 การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 nayanawut 132
26 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 nayanawut 444
27 การประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อบต.วังจันทร์ nayanawut 164
28 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ nayanawut 134
29 มาตรการประหยัดพลังงาน nayanawut 54
30 ฐานข้อมูลตลาด อบต.วังจันทร์ nayanawut 57

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย