เสาร์ 25 มีนาคม 2023
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์


กรองตามชื่อเรื่อง  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 "พบปัญหาแจ้งได้ผ่านแอพพลิเคชั่น Line ไม่ยุ่งยาก" nayanawut 23
2 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 nayanawut 365
3 การประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อบต.วังจันทร์ nayanawut 71
4 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ nayanawut 75
5 โครงการอบรมและป้องกันโรคเอดส์ ในปีงบประมาณ 2565 nayanawut 82
6 โครงการรณรงค์การลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมการบรรจุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 nayanawut 84
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) nayanawut 169
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน nayanawut 91
9 คำแถลงนโยบายของอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ nayanawut 175
10 การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 nayanawut 178
11 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน อบต.วังจันทร์ 99
12 เพชรบุรีเมืองสร้างอาหารโลก ประจำปี 2564 nayanawut 79
13 สินค้าที่น่าสนใจภายในตำบลวังจันทร์ nayanawut 80
14 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน. nayanawut 201
15 รายงานงบทดลอง ของ ศพด.หนองมะกอก ประจำปีงบประมาณ 2564 nayanawut 370
16 รายงานงบทดลอง ของ ศพด.บ้านซ่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 nayanawut 166
17 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน nayanawut 68
18 โครงการรณรงค์ การลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ประจำปีงบประมาณ 2564 nayanawut 80
19 รายงานผลการใช้ข้อมูลด้านพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อบต.วังจันทร์ 112
20 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ ลูก nayanawut 213
21 แม่ที่ดีเป็นยังไง ? nayanawut 203
22 การสื่อสารและวิธีสร้างสุขในครอบครัว nayanawut 212
23 ความรักและชีวิตคู่ nayanawut 230
24 ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 nayanawut 83
25 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย 2564 nayanawut 856
26 การขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ nayanawut 288
27 รายงานฐานข้อูมลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลวังจันทร์ประจำปีงบประมาณ 2564 nayanawut 143
28 ฐานข้อูมลผู้สูงอายุตำบลวังจันทร์ประจำปีงบประมาณ 2564 nayanawut 116
29 ประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี 2564 nayanawut 169
30 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ การบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ nayanawut 306

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย