พฤหัสบดี 21 กันยายน 2023
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ nayanawut 2
2 ประกาศเรื่องการปรับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทสามัญ nayanawut -
3 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ พ.ศ.2566 nayanawut 10
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ nayanawut 10
5 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน nayanawut 21
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง nayanawut 24
7 การประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อบต.วังจันทร์ nayanawut 49
8 รายงานการประชุม ศพอส. ครั้งที่ 1- 2565 nayanawut 49
9 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการตำแหน่ง นักจัดการงานทั่ว ระดับปฏิบัติการ nayanawut 324
10 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ nayanawut 45
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) nayanawut 50
12 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 nayanawut 75
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ nayanawut 47
14 "พบปัญหาแจ้งได้ผ่านแอพพลิเคชั่น Line ไม่ยุ่งยาก" nayanawut 73
15 "ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส" nayanawut 50
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 nayanawut 44
17 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 nayanawut 39
18 รายชื่อผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง nayanawut 35
19 รายงานสรุปผล การจัดทำ “โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 nayanawut 28
20 ผลการประเมิน LPA 2565 nayanawut 14
21 งดเหล้าเข้าพรรษา 2565 nayanawut 12
22 การควบคุมการบริโภคยาสูบ nayanawut 31
23 การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 nayanawut 89
24 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 nayanawut 411
25 การประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อบต.วังจันทร์ nayanawut 128
26 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ nayanawut 107
27 มาตรการประหยัดพลังงาน nayanawut 25
28 ฐานข้อมูลตลาด อบต.วังจันทร์ nayanawut 27
29 การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด nayanawut 35
30 โครงการอบรมและป้องกันโรคเอดส์ ในปีงบประมาณ 2565 nayanawut 118

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย