จันทร์ 5 ธันวาคม 2022
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 nayanawut 334
2 การประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อบต.วังจันทร์ nayanawut 55
3 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ nayanawut 58
4 โครงการอบรมและป้องกันโรคเอดส์ ในปีงบประมาณ 2565 nayanawut 62
5 โครงการรณรงค์การลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมการบรรจุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 nayanawut 67
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) nayanawut 77
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน nayanawut 61
8 คำแถลงนโยบายของอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ nayanawut 146
9 การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 nayanawut 153
10 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน อบต.วังจันทร์ 76
11 เพชรบุรีเมืองสร้างอาหารโลก ประจำปี 2564 nayanawut 62
12 สินค้าที่น่าสนใจภายในตำบลวังจันทร์ nayanawut 63
13 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน. nayanawut 167
14 รายงานงบทดลอง ของ ศพด.หนองมะกอก ประจำปีงบประมาณ 2564 nayanawut 148
15 รายงานงบทดลอง ของ ศพด.บ้านซ่อง ประจำปีงบประมาณ 2564 nayanawut 142
16 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน nayanawut 49
17 โครงการรณรงค์ การลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ประจำปีงบประมาณ 2564 nayanawut 64
18 รายงานผลการใช้ข้อมูลด้านพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อบต.วังจันทร์ 84
19 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ ลูก nayanawut 181
20 แม่ที่ดีเป็นยังไง ? nayanawut 177
21 การสื่อสารและวิธีสร้างสุขในครอบครัว nayanawut 185
22 ความรักและชีวิตคู่ nayanawut 188
23 ผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 nayanawut 66
24 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย 2564 nayanawut 684
25 การขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ nayanawut 242
26 รายงานฐานข้อูมลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลวังจันทร์ประจำปีงบประมาณ 2564 nayanawut 94
27 ฐานข้อูมลผู้สูงอายุตำบลวังจันทร์ประจำปีงบประมาณ 2564 nayanawut 78
28 ประชาสัมพันธ์ชำระภาษี ประจำปี 2564 nayanawut 152
29 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ การบริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ nayanawut 270
30 ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 nayanawut 160

หน้า 1 จาก 6

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย