เสาร์ 20 กรกฏาคม 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 36
2 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปีงบประมาณ 2567 (27) nayanawut 103
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 nayanawut 82
4 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 nayanawut 104
5 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2567 nayanawut 160
6 ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2567 nayanawut 110
7 ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 nayanawut 44
8 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง nayanawut 1598
9 ฐานข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ nayanawut 45
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ nayanawut 208
11 ประกาศเรื่องการปรับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทสามัญ nayanawut 996
12 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ พ.ศ.2566 nayanawut 181
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ nayanawut 189
14 โครงการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากรีไซเคิลประจำปี 2566 nayanawut 129
15 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน nayanawut 171
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง nayanawut 212
17 รายงานผล “โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 nayanawut 64
18 การประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อบต.วังจันทร์ nayanawut 219
19 รายงานการประชุม ศพอส. ครั้งที่ 1- 2565 nayanawut 193
20 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการตำแหน่ง นักจัดการงานทั่ว ระดับปฏิบัติการ nayanawut 495
21 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ nayanawut 204
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) nayanawut 199
23 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 nayanawut 209
24 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ nayanawut 295
25 "พบปัญหาแจ้งได้ผ่านแอพพลิเคชั่น Line ไม่ยุ่งยาก" nayanawut 242
26 ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำที่สาธารณะ พบเห็นป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย nayanawut 88
27 ป้ายที่ไม่สามารถติดตั้งบนพื้นที่สาธารณะได้มี 7 ประเภท nayanawut 92
28 "ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส" nayanawut 235
29 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 nayanawut 53
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 nayanawut 188

หน้า 1 จาก 7

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย