พฤหัสบดี 25 เมษายน 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปีงบประมาณ 2567 (27) nayanawut 10
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 nayanawut 7
3 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 nayanawut 9
4 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2567 nayanawut 54
5 ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2567 nayanawut 43
6 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง nayanawut 1530
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่องกำหนด วัน เวลา สถานที่ สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ nayanawut 126
8 ประกาศเรื่องการปรับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทสามัญ nayanawut 914
9 ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ พ.ศ.2566 nayanawut 104
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ nayanawut 111
11 โครงการสร้างสิ่งประดิษฐ์จากรีไซเคิลประจำปี 2566 nayanawut 61
12 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน nayanawut 113
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง nayanawut 111
14 การประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อบต.วังจันทร์ nayanawut 129
15 รายงานการประชุม ศพอส. ครั้งที่ 1- 2565 nayanawut 123
16 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการตำแหน่ง นักจัดการงานทั่ว ระดับปฏิบัติการ nayanawut 412
17 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ nayanawut 126
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) nayanawut 137
19 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 nayanawut 150
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ nayanawut 160
21 "พบปัญหาแจ้งได้ผ่านแอพพลิเคชั่น Line ไม่ยุ่งยาก" nayanawut 154
22 "ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส" nayanawut 137
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 nayanawut 125
24 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 nayanawut 114
25 รายชื่อผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง nayanawut 109
26 รายงานสรุปผล การจัดทำ “โครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 nayanawut 96
27 ผลการประเมิน LPA 2565 nayanawut 75
28 งดเหล้าเข้าพรรษา 2565 nayanawut 89
29 การควบคุมการบริโภคยาสูบ nayanawut 110
30 การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 nayanawut 208

หน้า 1 จาก 7

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย