เสาร์ 20 กรกฏาคม 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Attachments:
Download this file (01 ส่วนที่ 1 บทนำ.pdf)01 ส่วนที่ 1 บทนำ.pdf[ ]352 Kb
Download this file (02 ส่วนที่ 2 การติตดามและประเมินผล.pdf)02 ส่วนที่ 2 การติตดามและประเมินผล.pdf[ ]134 Kb
Download this file (03 แนวทางการติดตามและประเมินผล.pdf)03 แนวทางการติดตามและประเมินผล.pdf[ ]430 Kb
Download this file (04  1.แบบที่ 1.pdf)04 1.แบบที่ 1.pdf[ ]44 Kb
Download this file (05  2.แบบที่ 2.pdf)05 2.แบบที่ 2.pdf[ ]213 Kb
Download this file (06 3.เกณฑ์การพิจารณา.pdf)06 3.เกณฑ์การพิจารณา.pdf[ ]36 Kb
Download this file (07 4.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด.pdf)07 4.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด.pdf[ ]148 Kb
Download this file (08 5.เกณฑ์ในการพิจารณา 2.pdf)08 5.เกณฑ์ในการพิจารณา 2.pdf[ ]66 Kb
Download this file (09 6.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2565.pdf)09 6.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2565.pdf[ ]52 Kb
Download this file (10 7.การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 (ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2565).pdf)10 7.การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 (ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2565).pdf[ ]38 Kb
Download this file (11 8.ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2565.pdf)11 8.ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2565.pdf[ ]46 Kb
Download this file (12 9.รายละเอียดโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน.pdf)12 9.รายละเอียดโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน.pdf[ ]188 Kb
Download this file (13 10.รายละเอียดโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน 2.pdf)13 10.รายละเอียดโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพัน 2.pdf[ ]62 Kb
Download this file (14 11.รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 2565.pdf)14 11.รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 2565.pdf[ ]55 Kb
Download this file (15 12.เบิกข้อบัญญัติปี 2566.pdf)15 12.เบิกข้อบัญญัติปี 2566.pdf[ ]243 Kb
Download this file (16 13.โครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพันดำเนินการแล้วเสร็จแยกตามยุทธศาสตร์  66.pdf)16 13.โครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพันดำเนินการแล้วเสร็จแยกตามยุทธศาสตร์ 66.pdf[ ]64 Kb
Download this file (17 14.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2566.pdf)17 14.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2566.pdf[ ]52 Kb
Download this file (18 15.การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2566 (ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2566).pdf)18 15.การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2566 (ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2566).pdf[ ]39 Kb
Download this file (19 16.ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2566.pdf)19 16.ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2566.pdf[ ]49 Kb
Download this file (20 17.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2566.pdf)20 17.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2566.pdf[ ]49 Kb
Download this file (21 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์และประเมิน.pdf)21 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์และประเมิน.pdf[ ]938 Kb

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย