พฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

นายสมชาย พรพิจิตรทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เปิดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

alt

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย