เสาร์ 20 กรกฏาคม 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ วันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2563

นายสมชาย พรพิจิตรทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ นำคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์, พนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเดินทางศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการที่ดี, ด้านโรงเรียนผู้สูงอายุ, ด้านการบริหารจัดการขยะ, ด้านสำนักงานสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการดูแลผู้สูงอายุ ณ เทศบาลเมืองบ้านดุง, องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่, เทศบาลเมืองหนองสำโรง และเทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2563

alt

alt

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย