เสาร์ 20 กรกฏาคม 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมฯ 2563

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และปลูกจิตสำนึกให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีความสุขในการปฏิบัติงาน โดยมี นายละออ บุญนิกูล ท้องถิ่นอำเภอแก่งกระจาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "คุณธรรม และจริยธรรม ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น" และหัวข้อ "ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ" เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

alt

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย