อาทิตย์ 28 พฤษภาคม 2023
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ประธานสภาอบต. ประธานสภาอบต.

นายมานพ เกตุสุริโย
ประธานสภาอบต.วังจันทร์

รองประธานสภาอบต. รองประธานสภาอบต.

นายนวม จันทร์เจิม
รองประธานสภาอบต.วังจันทร์
 

นางยุพิน โล๊ะหนองลิ้น
เลขานุการสภาอบต.วังจันทร์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

นายมานพ เกตุสุริโย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
 

นายบุญรอด น้อยบุตร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาอบต. สมาชิกสภาอบต.

นายสายันห์ อยู่คง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาอบต. สมาชิกสภาอบต.

นายบุญ แก้วโกสีย์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4

นายเรียน พิมพ์สุวรรณ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
 

นางยุพิน โล๊ะหนองลิ้น
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6

นางสาวพิมพ์ประไพ นกกริ่ม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
 

นายมลประสูตร ทัดเพชร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8

 

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย