อังคาร 25 มิถุนายน 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
นางสาวพิมพ์ประไพ นกกริ่ม
ประธานสภาอบต.วังจันทร์
 


นางยุพิน โล๊ะหนองลิ้น
รองประธานสภาอบต.วังจันทร์
 

นายบุญรอด น้อยบุตร
เลขานุการสภาอบต.วังจันทร์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

นายมานพ เกตุสุริโย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
 

นายบุญรอด น้อยบุตร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาอบต. สมาชิกสภาอบต.

นายสายันห์ อยู่คง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาอบต. สมาชิกสภาอบต.

นายบุญ แก้วโกสีย์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4

นายเรียน พิมพ์สุวรรณ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
 

นางยุพิน โล๊ะหนองลิ้น
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6

นางสาวพิมพ์ประไพ นกกริ่ม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
 

นายมลประสูตร ทัดเพชร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8

 

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย