อังคาร 25 มิถุนายน 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ณัฐพล  มาทอง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นิตยา  สละทองตรง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


กอบชัย ชูเนียม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 

 
 
 

- ว่าง -
พนักงานประจำรถขยะ
 

- ว่าง -
พนักงานประจำรถขยะ

ธีรภัทร์ ดำขำ
คนงาน
 

สุวนันท์ โล๊ะหนองริ้น
คนงานธนิษฐา เพ็งมูล
คนงาน

 

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย