พฤหัสบดี 21 กันยายน 2023
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

บุคลากรกองการศึกษาฯ อบต.วังจันทร์


จริยา นาคะเวช
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


- ว่าง -
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

 


จุไรรัตน์ สมใจ
ครู คศ.2
  

ชนากานต์ คันธศิริ
ครู คศ.2

เบญจมาศ น้อยนาลุ่ม
ครู คศ.2
 

สุวรรณ แซ่อึ้ง
ครู ค.ศ.1


ฐิติกร โกงกาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


วันดี แสนสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


หนึ่งฤทัย พวงมณี
ผู้ดูแลเด็ก
 

กนกวรรณ แก้ววงค์
ผู้ดูแลเด็ก

นราธิป จันทร์เจิม
ผู้ดูแลเด็ก
 

สุมลตรา สาดสาน
ผู้ดูแลเด็ก


รัตนาภรณ์ คะเชนทร
ผู้ดูแลเด็ก
 

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย