เสาร์ 9 ธันวาคม 2023
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

บุคลากรกองสวัสดิการสังคม อบต.วังจันทร์


พัลลภ  ม่วงไหมทอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


กัญญาภัค  สำเภาเจริญ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


ปภัสสร  ผวาผดุง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน










ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ









พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์



สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐ











แลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ





พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์



พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย