เสาร์ 20 กรกฏาคม 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

บุคลากรกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์


สุรฤทธิ์  คชาวงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

 


- ว่าง -
นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
 

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

พีระพัฒน์  โพธิ์งาม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 

สุนทร  เทียมอุทัย
พนักงานผลิตน้ำประปา

ประจัก  วีสม
พนักงานผลิตน้ำประปา
 

วิรัต  จันทร์เจิม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

เพ็ญศักดิ์  วะชังเงิน
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
 

ณภัทร ไสยเวช
คนงาน

ศราวุธ  โล๊ะหนองริ้น
คนงาน
 
นรินทร์ ทองมี
คนงาน


 

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย