จันทร์ 26 กันยายน 2022
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

บุคลากรกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์


สุรฤทธิ์  คชาวงษ์
ผู้อำนวยการกองช่างไพโรจน์  สุขสม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
 

อารียา  ศรีจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
พีระพัฒน์  โพธิ์งาม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
สุนทร  เทียมอุทัย
พนักงานผลิตน้ำประปา
ประจัก  วีสม
พนักงานผลิตน้ำประปา
 
ยุทธนา  เกตุสุริโย
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
วิรัต  จันทร์เจิม
คนงานทั่วไป
 
- ว่าง -
คนงานทั่วไป
เพ็ญศักดิ์  วะชังเงิน
คนงานทั่วไป

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย