เสาร์ 20 กรกฏาคม 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Attachments:
Download this file (1.คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประ.pdf)1.คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประ.pdf[ ]43 Kb
Download this file (10.รายงานประมาณการรายรับ.pdf)10.รายงานประมาณการรายรับ.pdf[ ]153 Kb
Download this file (11. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมา.pdf)11. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมา.pdf[ ]141 Kb
Download this file (12. รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.pdf)12. รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.pdf[ ]424 Kb
Download this file (13. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประม.pdf)13. รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประม.pdf[ ]306 Kb
Download this file (14. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf)14. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf[ ]262 Kb
Download this file (2. คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณประจำปีงบป.pdf)2. คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณประจำปีงบป.pdf[ ]120 Kb
Download this file (3. คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf)3. คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf[ ]116 Kb
Download this file (4. คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.pdf)4. คำแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.pdf[ ]67 Kb
Download this file (5. ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี.pdf)5. ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี.pdf[ ]196 Kb
Download this file (6. บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf)6. บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf[ ]109 Kb
Download this file (7. บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf)7. บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf[ ]109 Kb
Download this file (8. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย.pdf)8. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย.pdf[ ]141 Kb
Download this file (9. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf)9. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf[ ]248 Kb
Download this file (ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256)ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256[ ]116 Kb

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย