เสาร์ 20 กรกฏาคม 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์


สุมาลี  เฉลิมวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


สุภาภรณ์ บุษบา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 

อุษา  ปัถวี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

สุภมาส  เอราวัล
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
 

เฉลิมพล  เกตุสุริโย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นราธิป  จันทร์เจิม
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย