พฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

บุคลากรสำนักปลัด อบต.วังจันทร์ณัฐพล  มาทอง
หัวหน้าสำนักปลัด


สันติภาพ ภุมรา
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ
 

อารียา  ศรีจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

ณัฐศาสตร์  ช่อดอกไม้
นักป้องกันฯ ชำนาญการ
 

นยนาวุธ   แก้วสนิท
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
 
 - ว่าง -
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ปง/ชง


อินทิรา แสงจันทสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

 


วินัย  โล๊ะหนองลิ้น
พนักงานขับรถยนต์
 

เฉลิม  สามพ่วงบุญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ประทุมมาส  อุทัยน้อย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 

ไพรโรจน์  อินทร์จักร์
นักการ

 

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย