เสาร์ 9 ธันวาคม 2023
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

บุคลากรสำนักปลัด อบต.วังจันทร์ณัฐพล  มาทอง
หัวหน้าสำนักปลัด


สันติภาพ ภุมรา
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ
 

- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ณัฐศาสตร์  ช่อดอกไม้
นักป้องกันฯ ชำนาญการ
 

นยนาวุธ   แก้วสนิท
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
 
 - ว่าง -
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ปง/ชง


อินทิรา แสงจันทสิทธิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 

 


วินัย  โล๊ะหนองลิ้น
พนักงานขับรถยนต์
 

เฉลิม  สามพ่วงบุญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ประทุมมาส  อุทัยน้อย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 

ไพรโรจน์  อินทร์จักร์
นักการ
ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย