พฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์นายกอบต. นายกอบต.

นายสมชาย  พรพิจิตรทรัพย์
นายก อบต.วังจันทร์
สายด่วน 080-022-6258
โทร. 032-465110 ต่อ 22

 รองนายกอบต. รองนายกอบต.

นายสรายุธ อยู่คง
รองนายกอบต.วังจันทร์
สายด่วน 087-0882057

โทร 032-465110 ต่อ 21
 

นายชโลทร หัตเถื่อน
รองนายกอบต.วังจันทร์
สายด่วน 084-3603730

โทร 032-465110 ต่อ 21

 เลขานุการนายกอบต. เลขานุการนายกอบต.

นายอภิชัย  ทองจันทร์
เลขานุการนายกอบต.วังจันทร์
โทร 032-465110 ต่อ 21

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย