เสาร์ 20 กรกฏาคม 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

ข้อมูลอื่น ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

มวลชนจัดตั้ง
       ลูกเสือชาวบ้าน 2  รุ่น 150  คน
       ไทยอาสาป้องกันชาติ -  รุ่น   -    คน
       กองหนุนเพื่อความมั่นคง (กนช.) 1  รุ่น   56  คน
       ตำรวจอาสา 1  รุ่น   40  คน
       อาสามัคร อปพร. 2  รุ่น   23  คน

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
     ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
       ทราย
       ลูกรัง

เส้นทางคมนาคมสำคัญ
       ทางหลวงสายเขื่อนเพชร-แก่งกระจาน

สถานที่สำคัญ
       องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
       สหกรณ์เครดิตยูเนียนบ้านซ่อง-วังจันทร์ จำกัด
       หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 13 (นพค.13 สนภ.1 นทพ.)
       โรงพยาบาลแก่งกระจาน
       โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
       โรงเรียนบ้านซ่อง
       โรงเรียนบ้านหนองมะกอก
       โรงเรียนบ้านหนองสะแก
       โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด
       ทัณฑสถานเปิดเขากลิ้ง
       ศูนย์ควบคุมโรคฯ
       วัดวังจันต์บ้านซ่อง
       วัดหนองมะกอก

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย