เสาร์ 20 กรกฏาคม 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

การบริการพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

การคมนาคม
     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์มีถนนจำนวน 10 สาย เป็นถนนที่ใช้สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน กับหมู่บ้าน จำนวน 8 สาย และจากหมู่บ้านถึงอำเภอและจังหวัด จำนวน 2 สาย ส่วนมากจะใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในการเดินทางไปมาระหว่างอำเภอกับหมู่บ้าน เนื่องจาก แต่ละหมู่บ้านห่างไกลจากตัวอำเภอและ จังหวัด

การโทรคมนาคม
       ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขตำบล  1  แห่ง
       ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                11  แห่ง

การไฟฟ้า
     องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 100% เป็นการใช้ไฟฟ้า กรณีพิเศษ แต่การขยายเขตไฟฟ้าปกติยังไม่ทั่วถึง

แหล่งน้ำธรรมชาติ
       ลำน้ำ/ลำห้วย 9  สาย
       บึง หนอง และอื่น ๆ 5  สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
       ฝาย 16  แห่ง
       บ่อน้ำตื้น 14  แห่ง
       บ่อโยก 21  แห่ง

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย