เสาร์ 20 กรกฏาคม 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

สภาพทางสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

การศึกษา
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2  แห่ง
       โรงเรียนประถมศึกษา 4  แห่ง
       โรงเรียนมัธยมศึกษา 1  แห่ง
       ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1  แห่ง
       ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 5  แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
       วัด/สำนักสงฆ์ 1  แห่ง

การสาธารณสุข
       โรงพยาบาลรองรัฐ 1  แห่ง
       สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 1  แห่ง
       ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 3  แห่ง
       อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       ป้อมตำรวจ 2  แห่ง
       ศูนย์ อปพร. 1  แห่ง
       หน่วย นพค. 13ฯ 1  แห่ง

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย