พฤหัสบดี 25 เมษายน 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)

ปรับปรุงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย