ศุกร์ 1 มีนาคม 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ และเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

จึงกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย