เสาร์ 20 กรกฏาคม 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

alt

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี

 

alt

 

Attachments:
Download this file (1.คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf)1.คำแถลงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf[ ]65 Kb
Download this file (10.ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf)10.ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf[ ]76 Kb
Download this file (11.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561.pdf)11.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561.pdf[ ]67 Kb
Download this file (12.รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย.pdf)12.รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย.pdf[ ]77 Kb
Download this file (13.บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256)13.บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256[ ]64 Kb
Download this file (14.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf)14.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf[ ]165 Kb
Download this file (2.คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf)2.คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf[ ]55 Kb
Download this file (3.คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf)3.คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf[ ]64 Kb
Download this file (4.คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf)4.คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf[ ]54 Kb
Download this file (5.รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf)5.รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf[ ]264 Kb
Download this file (6.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561.pd)6.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561.pd[ ]107 Kb
Download this file (7.รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf)7.รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf[ ]80 Kb
Download this file (8.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf)8.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf[ ]69 Kb
Download this file (9.B_LocalInfo.pdf)9.B_LocalInfo.pdf[ ]61 Kb

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย