เสาร์ 20 กรกฏาคม 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

alt
Attachments:
Download this file (1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์.pdf)1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์.pdf[ ]126 Kb
Download this file (2ปก.pdf)2ปก.pdf[ ]507 Kb
Download this file (3สารบัญ.pdf)3สารบัญ.pdf[ ]248 Kb
Download this file (หน้า01ส่วนที่  ๑ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙.pdf)หน้า01ส่วนที่ ๑ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙.pdf[ ]273 Kb
Download this file (หน้า02คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙.pdf)หน้า02คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙.pdf[ ]840 Kb
Download this file (หน้า03คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙.pdf)หน้า03คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙.pdf[ ]1023 Kb
Download this file (หน้า04คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙.pdf)หน้า04คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙.pdf[ ]503 Kb
Download this file (หน้า05ส่วนที่  ๒ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙.pdf)หน้า05ส่วนที่ ๒ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙.pdf[ ]721 Kb
Download this file (หน้า06บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕)หน้า06บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕[ ]560 Kb
Download this file (หน้า07รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย.pdf)หน้า07รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย.pdf[ ]739 Kb
Download this file (หน้า08รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย.pdf)หน้า08รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย.pdf[ ]659 Kb
Download this file (หน้า09รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย.pdf)หน้า09รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย.pdf[ ]672 Kb
Download this file (หน้า10รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย.pdf)หน้า10รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย.pdf[ ]517 Kb
Download this file (หน้า11ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙.pdf)หน้า11ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙.pdf[ ]901 Kb
Download this file (หน้า12ส่วนที่๓รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙.pdf)หน้า12ส่วนที่๓รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙.pdf[ ]299 Kb
Download this file (หน้า13-14รายงานประมาณการรายรับ.pdf)หน้า13-14รายงานประมาณการรายรับ.pdf[ ]72 Kb
Download this file (หน้า15รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป.pdf)หน้า15รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป.pdf[ ]60 Kb
Download this file (หน้า16-35รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf)หน้า16-35รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf[ ]216 Kb
Download this file (หน้า36-43รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป.pdf)หน้า36-43รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป.pdf[ ]90 Kb

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย