เสาร์ 20 กรกฏาคม 2024
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Italian Japanese Korean

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ สปสช.ตำบลวังจันทร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

alt

alt

alt

นายสุรวัฒน์ อยู่เป็นสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทองทุนหลักประกันสุขภาพ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ และโครงการสุขภาพ ชีวีสดใส สูงวัยอายุยืน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒

ข้อมูลการดำเนินงาน

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

พยากรณ์อากาศ


อัตราแลกเปลี่ยน


QR Code
อบต.วังจันทร์สายด่วน 080-022-6258

หน่วยงานภาครัฐแลกเปลี่ยนเงินตรา

ดาวน์โหลดแนะนำ

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

วิทยุออนไลน์พยากรณ์อากาศวันนี้


แผนที่ท่องเที่ยวไทย